ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה יואב

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

עקב חופשת הקיץ במחלקת רישוי בועדה (בודקות תכניות, מעקב בקשות להיתר ופתיחת בקשות להיתר) לא יהיה מענה ולא קבלת קהל בין התאריכים 21/08/16 עד לתאריך 31/08/16 כולל ציבור המתכננים מתבקשים שלא לפתוח בקשות ברישוי הזמין.

להלן טלפונים לבירור:
08-8500705

להלן מדיניות הועדה למתן הקלות

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 2016

home_pic
  

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.