ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה יואב

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

החל מחודש ינואר 2017  ימי קבלת קהל בועדה לתכנון ובנייה הם:
ימים א' ו-ב'  בין השעות 08:30 עד 12:30 יום ה' 12:30 עד 15:00להלן טלפונים לבירור:
08-8500705

להלן מדיניות הועדה למתן הקלות

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 2016

home_pic
  

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.