משתתפים - חברי ועדת משנה של הוועדה לתו"ב
שם תאור תפקיד מועצה
ד"ר מטי צרפתי-הרכבי יו"ר הוועדה מועצה
עופר סלע חבר ועדה ומ"מ יו"ר הוועדה שדה יואב
ברקת גלית חברת ועדה בית ניר
בתיה דנציגר חברת ועדה גלאון
אתי לוי חברת מליאה גת
איציק קמה חבר ועדה כפר הרי"ף
נדב כהן חבר ועדה רבדים
עופר סלע חבר ועדה שדה יואב
יפעת סגל רוזנבוים מ"מ חבר ועדה סגולה
נחמיה עזרא מ"מ חבר ועדה ורדון
יעקב בן סימון מ"מ חבר ועדה נחלה (טרם אופר)
דרור אבודרם מ"מ חבר ועדה כפר מנחם
ירון נתנאל מ"מ חבר ועדה סגולה
משה לב רן מ"מ חבר ועדה נגבה
הרצל אלעני מהנדס הוועדה
ליזה מיגדשיאב בודקת תוכניות
אתי כהן מזכירת הוועדה
עו"ד שלמה ולדמן יועץ משפטי
אלמוגי חגית משרד הפנים - ועדה מחוזית 
אמנון ואהב משרד השיכון
דפנה זעירא משרד הבריאות
שגיא גולי משרד החלקאות
מאיר דוד - מ"מ רמ"ד כבאות  שרותי כבאות
ולדיק ליפשיץ רשות העתיקות
רם סלהוב איכות הסביבה
דקל גד רשות הטבע והגנים
וידי שקד בודקת תוכניות
מזלית סמולט בודקת תוכניות מטעם הוועדה