קבלת קהל

קבלת קהל: יום א', ב' בין השעות 08:30-12:30
                       יום ה' בין השעות 12:30-15:00 

מענה טלפוני ניתן בכל ימות השבוע בין השעות 08:00-15:00