דוחות שנתיים

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי ובניה

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

היתרים

רישוי ובניה

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2019

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע