חברי ועדת משנה של הוועדה

חברי ועדת משנה

שם

ישוב

תפקיד

ד"ר מטי צרפתי-הרכבי   יו"ר הוועדה
גלית ברקת בית ניר חברת ועדת משנה
בתיה דנציגר גלאון חברת ועדת משנה
אתי לוי גת חברת ועדת משנה
איציק קמה כפר הרי"ף חבר ועדת משנה
נדב כהן רבדים חבר ועדת משנה
עופר סלע שדה יואב חבר ועדת משנה

 

ממלאי מקום

שם

ישוב

תפקיד

עופר סלע שדה יואב מ"מ יו"ר הוועדה
יפעת סגל רוזנבוים סגולה מ"מ חבר ועדת משנה
נחמיה עזרא ורדון מ"מ חבר ועדת משנה
יעקב בן סימון נחלה (טרם אושר) מ"מ חבר ועדת משנה
דרור אבודרם כפר מנחם מ"מ חבר ועדת משנה
ירון נתנאל סגולה מ"מ חבר ועדת משנה
משה לב רן נגבה מ"מ חבר ועדת משנה

 

משתתפים נוספים: מהנדס הוועדה, יועמ"ש, בעלי דעה מייעצת ממשרדי הממשלה