ארכיב קבצים עבור �������� �������� מספר: 2022007

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת משנה מספר 2022007 סדר יום 30/06/2022 סדר יום
פרוטוקול החלטות ועדת משנה מספר 2022007 פרוטוקול החלטות 07/07/2022 פרוטוקול החלטות
פרוטוקול ועדת משנה - חתום.pdf פרוטוקול 03/08/2022 פרוטוקול